Två golden killar och en black/ white hona ( samt en döfödd golden/ white hane) födda 2019- 09- 15
E. Tornados Arran
U.Björktassens Money Maker

Black/ white hona 51g Westsides Midnight Stannar
De Golden hona 67g Westsides Nightwisch Tingad
De Golden hane 77g Westsides Nigtstorm Tingad

Westsides Mumintrollet
Hane
Brindel
Född. 19-08-27
E. Tornados Arran
U. Katlas Snorkfröken
STANNAR

Westsides Lilla My
HONA
Brindel
Född. 19-08-27
E. Tornados Arran
U. Katlas Snorkfröken
SÅLD

Westsides. Snusmumrik
Hane
Brindel
Född. 19-08-27
E. Tornados Arran
U. Katlas Snorkfröken
SÅLD

Westsides Isla
2019-08-03
De Golden
Hona
E. Tornados Arran
U. Winniepiggs Niccola
SÅLD

Westsides Isobel
2019-08-03
De Golden
Hona
E. Tornados Arran
U. Winniepiggs Niccola
STANNAR

Westsides Irving
2019-08-03
Black/golden
Hane
E. Tornados Arran
U. Winniepiggs Niccola
SÅLD

Westsides Mimmi - Hona
Black/white/ golden
Fögg 2019-05-06
Såld

Westsides Molly - Hona
Black/golden/white
Född 2019-05-06
Såld

Westsides Mauritz - Hane
Golden/ white
Född 2019-05-06
Såld

Westsides Luke - Hane
Golden/White
Född. 2019-04-29
Såld

Westsides L-Vis- Hane
Black/White
Född. 2019-04-29
Såld

Westsides Lancelot - Hane
Black/White
Född. 2019-04-29


Såld

Westsides Leonardo - Hane
White/Golden/Black
Såld

Westsides Kamelia
2019-01-15
Såld

Westsides Killian
2019-01-15
Såld

Westsides Kevin
2019-01-15
E. Westsides Joker
U. Westsides Illone

Westsides Karim
2019-01-15
E. Westsides Joker U Westsides Illone
Till Salu