Planer 2015

Våra planer inför 2015 är att rikta in oss på Abissinier, vi kommer att rikta in oss på bra pälskvalite och väl placerade rosetter. Kommer ev ta in någon ny ras för att få fram pälsmängden. Sen kommer vi också satsapå att få fram bra fler färgade abbysar.
Rexen kommer vi att lägga ner så småning om, Nonselfen och Lakeland kommer vi att ha i liten skala. Mest ställa ut de djur vi har.


Planer 2017

I år kommer vi ta en paus i uppfödningen