Planerade kullar

 

 Björktassens Money Maker         Westsides Joker

Black                                                 Brindel 

Abessinier                                        Lakeland

Hopsatt. 2019-02-19

 

Tornados Hekate                          Westsides Yoker 

Black                                              Brindel

Abessinier                                    Lakeland

Hopsatt. 2019-02-19

Nytt försök till parning då Yamasee inte lyckats få hönor dräktiga. Hoppas på svarta och fina brindel- Abessinier efter Svens linjer.

 

Westsides  Jessie                      Winniepiggs Joppe 

Black/golden/White                  Black/golden/White

Lakeland                                      Abessinier

Hopsatta. 2019-02-19

Hoppas på fina trefärgade Abessinier.

 

Westsides Elodie                       Winniepiggs Joppe

Golden                                         Black/golden/White

Skinny                                         Abessinier

Hopsatt.2019-02-19

Hoppas på trefärgade Lakeland