Planerade kullar

 

 Tornados Arran                     Westsides Catness

De Golden                               Brindel

Hoppas på fina golden och Brindel

DRÄKTIG

 

Westsides Bruno Mars           Björktassens Money Maker

Brindel                                      Black

Hopsatt. 2020-01-04

Ett prov - hanen är förmodligen steril

 

Framtida planer.

 

Winniepiggs Joppe              Katlas Snorkfröken

Black/Golden/White            Brindel

 

Wnnepiggs Joppe               Winnepiggs Niccola

Black/Gilden/White            Brindel

 

Westsides Vifslan              Westsides Bruno Mars

Black/White                        Brindel